Նոյեմբերի տոնոկան ռազմամարզական խաղերի հաշվետվություն

2021 թ, նոյեմբերի-24 ին ռազմամարզական խաղեր ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանրանի սովորողների մասնակցությամբ Ռազմամարզական խաղեր նվիրված «Սեբաստացու» օրերին

2021 թ, նոյեմբերի -22 ին ռազմամարզական խաղեր ավագ դպրոցի 9-րդ դասարանի սովորողների մասնակցությամբ Նոյեմբերյան ռազմամարզական պաղեր

2021 թ, նոյեմբերի 18-ին ռազմամարզական խաղեր միջին դպրոցի ընտրությամբ խմբի մասնակցությամբ Ռազմամարզական խաղեր

2021 թ, նոյեմբերի 11-ին ռազմամարզական խաղեր մրջին դպրոցի ընտրությամբ խմբի սովորողների մասնակցությամբ Ռազմամարզական խաղեր

2021 թ, նոյեմբերի 12-ին ռազմամարզական խաղեր քոլեջի սովորողների մասնակցությամբ Ռազմամարզական խաղեր