2022֊2023֊թ հրաձգության ծրագրի փաթեթ

2021֊2022֊ ուստարվա, գնդակային հրաձգության 6֊12֊րդ դասարանների ծրագիր

Ընտրուրթյան գործունեության, գնդալային հրաձգության ծրագիր

Նախասիրությունների զարգազման ակումբի ծրագիր

Ընտրությամբ գործունեության 6֊8֊րդ դասարանի ծրագիր 2022֊2023

Գիտելիքների հիմունքներ, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն, հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն, խաղային պատրաստություն, գնդակային հրաձգության տեխնիկական պատրաստություն , տակտիկական պատրաստություն,, հձաձգության նորմերի հանձնում։
Ուսումնական գործունեության տեսակները ուսումնական նյութի բացատրում, օդամզիչ ատրճանակ, հրացա, մանրագնդակի ցուցադրում օգտագործելով համացանցում տեղ գտած տեխնիկա-տակտիկական հնարքները, տարբեր տեսանյութերի դիտում, նշված կետեչրի նորամուծությունների ծանոթացում։ Եվրոպայի և Աշխարհի գնդակային հրաձգության մրցաշարերից օգտվել և կիրառել, վարժությունների կատարում, մարզման մեթոդների կիրառում, անվտանգության կանոնորի ուսումնսիրություն,,
Ստուգման և գնահատման կարգը

1.Տեխնիկայի ստւգում
2.Դիրքի ստուգում
3.Կրակոցի ստուգում։

4. Մրցաշարերի մասնակցություն

2021֊2022 ուսումնական տարվա 6֊12֊րդ դասարանների գնդակային հրաձգության ծրագիր

1․ Գիտելիքներ հաղորթել գնդակային հրաձգության պատմության մասին։
2․Տեղեկացնել հրաձգության պարապմունքների անվտանգության կանոնների, վարքի, հիգենայի մասին։
3․ ՈՒսոցանել հրաձգության կեցվացքի, պարապելու դիրքի, ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում, դիտում,
դիրքի կատարում , ձեռքի սեխմում ,կրակոցի ստուգում։

Կապը այլ առարկաների հետ
կենսաբանություն,առողջագիտութըուն;
ՈՒսումնամարզական ճամփորթություններ ՀՀ գնդակայիհն հրազգության հավաքական թիմի հետ հանդիպում ,

Վեցերորդ դասարան
1․Ծանոթանալ հրաձգութըան պարապելու տարիքային առանզնահատկությունների հետ ։
2․Դաստիրակել բարոյակամային ընդունակությունները։
3․ՈՒսուցանել հրազգության անհրաժեշտ տեխնիկակա։
ՈՒսումնական պլանով նախատեսված շադաթական 3 ժամը 40 րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողութըամբ ։Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի Գիտելիքների հիմունքներ 6 ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 20ժամ,հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն 10ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 34ժամ, տակտիկական պատրաստություն 10 ժամ, խաղային պատրաստություն 20 ժամ,նորմերի հանձնում 6 ժամ,
բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,դիտում,
վարժությունների կատարում, խաղային, մրցակցային, շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն,
Ուսումնական ճամփորդություններ ՀՀ
գնդակաըին հրազգության թիմի հետ,
Ստուգման և գնահատման կարգը

 1. Տեխնիկաըի ստուգում
  2․ Դիրքի ստուգում
  3․ Կրակոցների ստուգում

Յոթերորդ դասաևան

Լուծվող խնդիրները

 1. Տեղեկություն տալ տեխնիկական և տակտիկական գործողությունների մասին:
 2. Մշակել տեխնիկական գիտելիքները և դիմացկանություն/:
 3. Ուսուցանել անհրաժեշտ գիտելիքներ մրցման կանոնների մասին;
 4. Մշակել տեխնիկական պատրաստվածություն
  Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է
  շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
  Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի Գիտելիքների
  հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 18ժամ,
  հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 18ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 22ժամ,
  տե;նիկական պատրաստություն 14 ժամ, խաղային պատրաստություն 22 ժամ,նորմերի
  հանձնում 6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
  Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում օգտվելով համացանցից, հանդբոլի Հայաստանի հավաքականի և արտասահմանյան սպորտսմեների մասնակցութըամբ դիտում,
  վարժությունների կատարում,,մրցակցային, մարզման մեթոդների
  կիրառում
  ,օգտագործելով նաև համացանցից վերցրած մեթոդները,հարմարացնելով տեղի պայմաններին: Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն, ՆԶՊ
  Ստուգման և գնահատման կարգը
  1.. Տեխնիկայի ստուգում
  2․ Դիրքի ստուգում
  3․ Կրակոցների ստուգում

ՈՒթերորդ դասարան

Ութերորդ դասարան
Լուծվող խնդիրները

 1. Տեղեկացնել հայ մարզիկների սպորտային հաջողությունների վերաբերյալ գնդակաըին հրազգութըան
  մարզաձևում
 2. Ձևավորել դիրքաըին և կրակաըին տակտիկական առաջադրանքների կատարման կարոզություն։
 3. Ուսուցանել և կատարելագործել անհրաժեշտ տեխնիկական տարրերը
 4. Մշակել տակտիկական պատրաստվածություն
  Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
  Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի Գիտելիքների
  հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 14ժամ,հատուկ ֆիզիկական
  պատրաստություն 18ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 22ժամ, տակտիկակն պատրաստություն
  16ժամ,խաղային պատրաստություն 24ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,բժշկամանկավարժական
  զննում 2ժամ
  Ուսումնական գործունեության տեսակները ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում օգտագործելով համացանցում տեղ գտած տեխնիկա-տակտիկական հնարքները,
  տարբեր տեսանյութերի դիտում Եվրոպայի և Աշխարհի գնդակային հրազգության խաղերից,վարժությունների կատարում, մարզման մեթոդների կիրառում
  Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն, ֆիզիկա,ՆԶՊ
  />Ստուգման և գնահատման կարգը
 5. Տեխնիկաըի ստւգում
  2․Դիրքի ստուգում
  3․Կրակոցի ստուգում։

Իններորդ դասարան
Լուծվող խնդիրները

 1. Դաստիարակել համարձակության, նախաձեռնության դրսևորման կարողությունները սպորտային գործողություններում պարապմունքի և մրցման ժամնակ։
 2. Ուսուցանել և կատարելագործել անհրաժեշտ տեխնիկական տարրերը
 3. Մշակել տեխնիկական պատրաստվածություն
  Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
  Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի Գիտելիքների
  հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,հատուկ ֆիզիկական
  պատրաստություն 16ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 18 ժամ,տակտիկական
  պատրաստություն 22 ժամ,խաղային պատրաստություն 22ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,
  բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
  Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում, օգտվելով համացանցի նյութերից,առաջադրանք տալ ինքնուրույն գտնել գնդակաըին հրազգության աշխարհի խաղերը, հղում տալ ընկերներին,
  դիտում, մարզման մեթոդների կիրառում
  Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն,ՆԶՊ Ստուգման և գնահատման կարգը
  1․Տեխնիկաի ստուգում։
  2․Դիրքի ստուգում
  3 ․Կրակոցի ստուգում

Տասներորդ դասարան
Լուծվող խնդիրները

 1. Տեղեկություն տալ գնդակաըին հրազգության հիմնական կանոնների մասին:
 2. Մշակել տեխնիկական կարողությունների համադրումը
  գործողությունների հետ:
 3. Կատարելագործել ուսուցանված տեխնիկական տարրերը
  Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է
  շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
  Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի Գիտելիքների
  հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,հատուկ ֆիզիկական
  պատրաստություն 16ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 18ժամ,տակտիկական
  պատրաստություն 22 ժամ, խաղային պատրաստություն 28ժամ,նորմերի հանձնում
  6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
  Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում օգտվելով համացանցը, հանդբոլի Հայաստանի հավաքականի և արտասահմանյան հրազգության մարզիկների մասնակցությամբ դիտում,մարզման նախապատրաստական և հիմնական մասերի մասին նյութերի հավքում, հրազգության տեխնիկայի կատարում, մարզման մեթոդի կատարում։
  Կապը այլ առարկաների հետ կենսաբանություն,առողջագիտություն,Ստուգման և գնահատման կարգը
 4. Տեխնիկաի ստուգում
  2․Դիրքի ստուգում
  3․Կրակոցի ստուգում

Տասնմեկ, տասերկուերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները

 1. Տեղեկություններ հաղորդել գնդակային հրազգության ստուգողական պահանջների մասին:
 2. Տեղեկություններ հաղորդել գնդակային հրազգության կանոնների փոփոխությունների վերաբերյալ։
 3. Կատարելագործել տեխնիկական կարողությունները
  Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական
  2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
  Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի Գիտելիքների
  հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,հատուկ ֆիզիկական
  պատրաստություն 16ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 18ժամ, տակտիկական
  պատրաստություն 22 ժամ, խաղային պատրաստություն 28ժամ,նորմերի հանձնում
  6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
  Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում օգտվելով համացանցից վերցրած մեթոդական ցուցումներ, գնդակային հրազգության Հայաստանի հավաքականի և արտասահմանյան թիմերի մրցույթների դիտում,մարզման նախապատրաստական և հիմնական մասերի մասին նյութերի հավքում, հրազգության տեխնիկայի կատարում, մարզման մեթոդի կիրառում։
  Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն, ՆԶՊ
  Ստուգման և գնահատման կարգը — քննական նորմատիվներ
  1․Տեխնիկայի ստուգում
  2․Դիւքի ստուգում
  3․Կրակոցի ստուգում

9-12-րդ դասարանների հրաձգության ծրագիր

Իններորդ դասարան
Լուծվող խնդիրները
1. Դաստիարակել համարձակության, նախաձեռնության դրսևորման կարողությունները սպորտային գործողություններում պարապմունքի և մրցման ժամնակ։
2. Ուսուցանել և կատարելագործել անհրաժեշտ տեխնիկական տարրերը
3. Մշակել տեխնիկական պատրաստվածություն
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի Գիտելիքների
հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն 16ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 18 ժամ,տակտիկական
պատրաստություն 22 ժամ,խաղային պատրաստություն 22ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,
բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում, օգտվելով համացանցի նյութերից,առաջադրանք տալ ինքնուրույն գտնել գնդակաըին հրազգության աշխարհի խաղերը, հղում տալ ընկերներին,
դիտում, մարզման մեթոդների կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն,ՆԶՊ Ստուգման և գնահատման կարգը
1․Տեխնիկաի ստուգում։
2․Դիրքի ստուգում
3 ․Կրակոցի ստուգում

Տասներորդ դասարան
Լուծվող խնդիրները
1. Տեղեկություն տալ գնդակաըին հրազգության հիմնական կանոնների մասին:
2. Մշակել տեխնիկական կարողությունների համադրումը
գործողությունների հետ:
3. Կատարելագործել ուսուցանված տեխնիկական տարրերը
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է
շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի Գիտելիքների
հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն 16ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 18ժամ,տակտիկական
պատրաստություն 22 ժամ, խաղային պատրաստություն 28ժամ,նորմերի հանձնում
6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում օգտվելով համացանցը, հանդբոլի Հայաստանի հավաքականի և արտասահմանյան հրազգության մարզիկների մասնակցությամբ դիտում,մարզման նախապատրաստական և հիմնական մասերի մասին նյութերի հավքում, հրազգության տեխնիկայի կատարում, մարզման մեթոդի կատարում։
Կապը այլ առարկաների հետ կենսաբանություն,առողջագիտություն,Ստուգման և գնահատման կարգը
1. Տեխնիկաի ստուգում
2․Դիրքի ստուգում
3․Կրակոցի ստուգում

Տասնմեկ, տասերկուերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները
1. Տեղեկություններ հաղորդել գնդակային հրազգության ստուգողական պահանջների մասին:
2. Տեղեկություններ հաղորդել գնդակային հրազգության կանոնների փոփոխությունների վերաբերյալ։
3. Կատարելագործել տեխնիկական կարողությունները
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական
2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի Գիտելիքների
հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն 16ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 18ժամ, տակտիկական
պատրաստություն 22 ժամ, խաղային պատրաստություն 28ժամ,նորմերի հանձնում
6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում օգտվելով համացանցից վերցրած մեթոդական ցուցումներ, գնդակային հրազգության Հայաստանի հավաքականի և արտասահմանյան թիմերի մրցույթների դիտում,մարզման նախապատրաստական և հիմնական մասերի մասին նյութերի հավքում, հրազգության տեխնիկայի կատարում, մարզման մեթոդի կիրառում։
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն, ՆԶՊ
Ստուգման և գնահատման կարգը — քննական նորմատիվներ
1․Տեխնիկայի ստուգում
2․Դիւքի ստուգում
3․Կրակոցի ստուգում

Քոլեջի 2020-2021 ծրագիր

Ուսուցանել և կատարելագործել անհրաժեշտ տեխնիկական տարրերը
Մշակել տակտիկական պատրաստվածություն
Ուսումնական պլանով նախատեսված իրականացվում է շաբաթական 3 անգամ 45 րոպե տևողությամբ։
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի` 

Գիտելիքների հիմունքներ, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն, հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն, տեխնիկական պատրաստություն , տակտիկական պատրաստություն, խաղային պատրաստություն, նորմերի հանձնում։
Ուսումնական գործունեության տեսակները ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում օգտագործելով համացանցում տեղ գտած տեխնիկա-տակտիկական հնարքները, տարբեր տեսանյութերի դիտում։ Եվրոպայի և Աշխարհի գնդակային հրաձգության մրցաշարերից օգտվել և կիրառել, վարժությունների կատարում, մարզման մեթոդների կիրառում
Ստուգման և գնահատման կարգը

1, Հրացանը երկու ձեռքրվ  բռնել                                                                                                          2. Տեխնիկայի ստւգում
3․Դիրքի ստուգում
3․Կրակոցի ստուգում։

Նախասիրությունների զարգացման ակումբի ծրագիր

Նախագծի անվանումը՝ Նախասիրությունների զարգացման ակումբ

Ժամկետը՝ 2020-2021թ

Մասնակիցներ՝ ավագ դպրոցի սովորողներ

Նպատակը՝ հրաձգությամբ զբաղվող խմբի մոտ բարձրացնել հետքրքրությունը սպորտաձևի նկատմամբ,կրակել օդամղիչ զենքերից, հատուկ մարզումներ մրցաշարերին ավելի արդյունավետ ներկայանալու համար

Բովանդակությունը՝ Մշակել տակտիկական պատրաստվածություն

Ուսուցանել և կատարելագործել անհրաժեշտ տեխնիկական տարրերը
Կատարել հատուկ տեխնիկա որոնք օգտագործվում են մրցաշարերի ժամանակ, շաբաթական 2 անգամ 90 րոպե տևողությամբ։
Գիտելիքների հիմունքներ, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն, հատուկ ֆիզիկական, ձեռքի մարզում,տեխնիկական, տակտիկական պատրաստություն։

Ստուգարքային վարժություն։

 

 

 

 

Ընտրությամբ գործունեությամբ ծրագիր 6-8-րդ դասարաններում

Ուսուցանել և կատարելագործել անհրաժեշտ տեխնիկական տարրերը
Մշակել տակտիկական պատրաստվածություն
Ուսումնական պլանով նախատեսված իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 90 րոպե տևողությամբ։
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի` 

Գիտելիքների հիմունքներ, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն, հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն, տեխնիկական պատրաստություն , տակտիկական պատրաստություն, խաղային պատրաստություն, նորմերի հանձնում։
Ուսումնական գործունեության տեսակները ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում օգտագործելով համացանցում տեղ գտած տեխնիկա-տակտիկական հնարքները, տարբեր տեսանյութերի դիտում։ Եվրոպայի և Աշխարհի գնդակային հրաձգության մրցաշարերից օգտվել և կիրառել, վարժությունների կատարում, մարզման մեթոդների կիրառում
Ստուգման և գնահատման կարգը
1. Տեխնիկայի ստւգում
2․Դիրքի ստուգում
3․Կրակոցի ստուգում։

Հրաձգության ծրագիր 2019-2020

1․ Գիտելիքներ հաղորթել գնդակային հրաձգության պատմության մասին։
2․Տեղեկացնել հրաձգության պարապմունքների անվտանգության կանոնների, վարքի, հիգենայի մասին։
3․ ՈՒսոցանել հրաձգության կեցվացքի, պարապելու դիրքի, ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում, դիտում,
դիրքի կատարում , ձեռքի սեխմում ,կրակոցի ստուգում։

Читать «Հրաձգության ծրագիր 2019-2020» далее

Հրաձգության ակումբի ծրագիր

Խնդիրներ և նպատակ

Սույն ծրագիրն իրականացվում է կրթահամալիրում, որպես հրաձգության ակումբի ծրագիր։

Ծրագիրը նախատեսված է այն սովորողների համար, ովքեր ցանկանում են հմտւթյուններ ձեռք բերել հրաձգություն մարզաձևից, մասնակցել կրթահամալիրային մրցումներին, քաղաքային, հանրապետական մրցաշարերին` ներկայացնելով կրթահամալիրը: Ստանան հավաստագրեր, ներկայացնեն կրթահամալիրը մարզական հարթակներում:

Բովանդակություն

Մարզապարապմունքներ. տեխնիկական հմտությունների զարգացում:

Պարապմունքներ առանց փամփուշտի:

Դիրքի պարապմունքեր:

Նշանառություն:

Մասնակցություն ֆեդերացիայի մրցումներին:

Ցուցադրական ելույթներ:

Փորձի փոխանակում:

Կրտսեր ընկերների ուսուցում:

Պարապմունքի օրերը

Մասնակից սովորողներ